Hur digital marknadsföring utvecklats

Idag förändras tekniken med stormsteg, snabbare än någonsin med ständigt nya utbud och uppdateringar. Detta gör att många som håller på med digital marknadsföring har svårt att hinna med i dessa svängar och ibland inte kan hålla fast vid den nivån som behövs för att driva ett framgångsrikt företag.

Enligt undersökningsrapporter från bland annat Digital Roadblock är närmare hälften av alla marknadsförare oroliga över den ständiga utvecklingen och de problem som uppstår om man vill följa med den digitala utvecklingen. Dels är det kostsamt men också relativt tidskrävande och det krävs att man själv är villig att spendera tid på att hålla sig uppdaterad eller har medarbetare som är mera kunniga inom detta område och vet vart man ska lägga företagets resurser. Skillnaden i utveckling mellan den svenska och internationella digitala marknaden Den svenska digitala marknadsföringen har på senare tid halkat efter om man jämför med liknande företag som är baserade i utlandet. Internationellt så satsas det mer resurser och utbildningar än någonsin på att förbättra och följa med i den digitala marknadsföringsutveckling som krävs.

Svenska marknaden för digital marknadsföring

Svenska marknaden för digital marknadsföring
Svenska marknaden för digital marknadsföring

Sverige däremot har den avtagit lite. Många företag har svårt att följa med i det snabba tempo som krävs inom marknadsföring och har därför börjat halka efter. Den svenska digitala marknadsföringen har en trend att inte anamma nya möjligheter som till exempel chatbox, AI och AR-lösningar. Istället lägger många företag står vikt på den marknadsföringen som användes för några år sedan. Detta gäller både större svenska bolag som mindre. Det är inte digitalisering att införskaffa nya verktyg. Det krävs istället uppdaterade programvaror och medarbetare som är utbildade och erfarna med de nya marknadsföringsmetoderna.  I Sverige så spenderar folket mer tid än någonsin på sociala medier som till exempel Facebook eller Instagram och det är därför här man kan nå det svenska folket och göra störst skillnad. Marknadsföring på sociala medier borde därför ta en större plats idag än om man jämför för några år sedan, detta glöms dock bort av många styrelser som kanske inte själva är så vana vid att använda dessa verktyg.

Om man jämför med tidigare år och även blickar en del framåt så har marknadsföringen och taktiken som används även förändrats och justerats om. Man satsar idag mer resurser på mobil marknadsföring, E-handel och en mer personlig och inriktad marknadsföring. Men den digitala marknaden förändras hela tiden och det gäller att man håller sig på tå och är uppdaterad för att hänga med i svängarna.