Hur man jobbar med annonsering idag framför igår

Det är ibland lätt att glömma bort hur viktigt en bra marknadsföring är för att ha ett bra och framgångsrikt företag eller bolag. Men det är också viktigt att man lägger sina resurser på en eller flera varianter av marknadsföring som är aktuella och mest effektiva i dagens samhälle.

Det är många företag i Sverige, både stora och små som har halkat efter lite i din digitala utveckling. Framförallt då den är under konstant utveckling och det kan vara svårt att hänga med. För att vidhålla en bra marknadsföring är det viktigt att kunna gå ifrån den lite äldre varianten av annonsmetoder för att istället fokusera på nya möjligheter.

Hur har marknadsföringen förändrats under åren

det har blivit digitalt
det har blivit digitalt

I och med den ständiga digitala utvecklingen ser marknadsföringen inte alls ut som förr. Under början av 1900-talet var då människorna i Sverige började att konsumera mera, dels på grund av en bättre ekonomi men också för att marknaden började anpassa produkterna efter behov och efterfrågan från folket. Med tiden växte företagen sig stora och under mitten av 1900-talet började marknadsföring för första gången på allvar ha en avgörande betydelse.  Men hur ser den digitala skillnaden mellan förr och nu egentligen ut? Den allra största skillnaden mellan förr och nu när det kommer till annonsering och marknadsföring är helt klart det digitala. Förr så hade man inte tillgång till samma teknologi och därför annonserade man via annonser i tidningen, i städerna på plakat eller liknande. Samt via den telefoni som fanns tillgänglig där man vart uppringd av företag som ville erbjuda sina tjänster. Eller annonser i radio och tv.

Flera annonseringsalternativ

Idag finns det dock en mängd andra alternativ. Dels internet där man numera fokuserar på att annonsera i sociala medier som Facebook, Snapchat eller Instagram. Vi spenderar mer och mer tid med att vistas på sociala plattformar och därför lägger många företag ner resurser på att annonsera där eftersom det ger ett bättre flöde. En annan vanlig taktik inom dagens annonsering är att annonsera i E-handel. Folk handlar på nätet mer än någonsin och det blir allt vanligare att annonseringen förflyttas från butikerna till sin E-handel för att boosta försäljningen och nå fler kunder.
En annan skillnad mellan annonsering förr och nu är hur dialogen mellan kunder och företagen ser ut. Det idag väldigt vanligt att företagen sträcker sig ut till sina kunder för att få deras synvinklar eller att höra deras önskemål. Vilket inte var lika vanligt förr. I och med dagens briljanta teknik är det lättare än någonsin att få fler frekventa kunder med hjälp av undersökningar, nyhetsbrev och olika typer av medlemskap som ska ge sina köpare förmåner eller erbjudanden. Det är enklare att vidhålla ett gott samarbeta med sina kunder och göra att de känner att företaget månar om dem.

Den digitala utvecklingen har verkligen förändrat hur vi ser på reklam och har dessutom gjort att antalet annonser och reklam ökat kraftigt. För att en annons ska slå så krävs det idag mer på grund av den stora konkurrensen. Annonsen ska sticka ut och fånga läsaren för att få dem intresserade direkt.