Modern marknadsföring

Har du någon gång sett Mad Men? I så fall vet du hur marknadsföring brukade se ut. Idag är det dock annorlunda. Det är inte längre de stora PR-byråerna och agenturerna som styr och ställer över företags marknadsföring utan det är företagen själva. Visserligen kan du som företag självklart anställa en PR-byrå eller agentur, men det är inte nödvändigt för att lyckas.

Kombinera marknadsföringens landskap

För att lyckas med modern marknadsföring behöver du ha koll på 3 saker; människor, människor och åter människor. Utan att förstå dig på människor och hur mänskliga beteenden förändras i takt med digitaliseringen, kommer du inte nå så långt med din marknadsföring. Detta kan förvisso tyckas motsägelsefullt då statistik även visar att kunder är mer benägna att interagera med ditt företag om du skapar en sorts helhetsupplevelse, vilket är svårt att göra med endast en digital lösning. Om du däremot ser till att marknadsföra företaget både online och i fysiska sammanhang, har du alla möjligheter i världen till att lyckas.

Digitaliseringens utmaningar

Du kanske tror att du förstår dig på digitaliseringen och alla förmåner som kommer med den. Då bör du nog tänka igen. Tricket att lyckas med digital marknadsföring är nämligen att inte fokusera alltför mycket på det digitala. A och O i marknadsföring är att förstå människors beteenden. Kika in på Hyper Island för att lära dig mer om hur ditt företag kan bli bättre på att marknadsföra sig. Hyper Island erbjuder samarbeten och workshops med olika företag kring allt från hur du skapar strategier för enskilda kampanjer till hur du utvecklar nya koncept och etablerar ditt företag på marknaden. Om du inte vill ingå ett samarbete kan du även kika på deras tips kring hur du bygger en lyckad marknadsföring, eller läser nedan för att få reda på mer detaljerat hur du bör gå tillväga steg för steg.

Strategi för en lyckad marknadsföring

du måste fokusera inom ett område av reklam åt gången
du måste fokusera inom ett område av reklam åt gången

För att kunna marknadsföra dig till rätt målgrupp på rätt sätt krävs det att du fokuserar din marknadsföring kring ett särskilt område. Vill du sälja mer produkter eller vill du förändra ett köpbeteende? Du måste veta vad du vill få ut av din marknadsföring innan du sätter igång. Bestämmer du dig för att målet med din marknadsföring ska vara att få dina kunder att köpa dina produkter måste du först och främst göra en bred resök över liknande produkter. Därefter ska du identifiera potentiella problem som dina kunder skulle kunna ha antingen i själva köpprocessen eller med den slutgiltiga produkten.

Därefter gör du en noggrann målgruppsundersökning som består av intervjuer, för att försäkra dig om att du har valt rätt målgrupp och identifierat rätt sorts problem, så du vet att du har koll på dina kunder. Utifrån målgruppsundersökningen kan du sedan få reda på ytterligare problem och din uppgift blir då att tänka ut hur din produkt kan lösa detta. Kommer du på en bra problemlösning är det dags att bli kreativ! Använd olika outside-the-box-koncept för att få din marknadsföring att stå ut i mängden. Det bästa är att ha en strategi för PR, en för sociala medier och en för verkliga möten med personer som kan sprida ordet vidare.