Reklam – Då och Nu!

Reklam och annonsering har funnits ända sedan det gjordes väggmålningar i grottor, men idag fokuseras det mer på varumärken. Det går att hitta annonser överallt – online, på TV, i tidningar och många andra ställen. Man är alltså omgärdad av reklam från företag som vill marknadsföra sig på ett eller annat sätt.

I Egypten tillverkades det posters av papyrus och i staden Pompeji där annonseringen målades på väggarna för att sälja till exempel – Eupemus stecus e fundo et rota (Eupemus säljer gödsel och en drejskiva). Det fanns också andra sätt att göra reklam på exempelvis en bagare hade en skylt med en kringla utanför sitt bageri. Tillika användes själva produkten som skulle säljas som skyltning då hantverkarna hängde upp sådana saker som de tillverkade på väggarna när de var klara. Den typ av annonsering kallas för realskyltning.

När tryckfrihetsförordningen infördes

I samband med att tryckfrihetsförordningen infördes 1766 i Sverige, började de allra första annonserna dyka upp i olika tidningar. Annonserna var inte speciellt säljande utan i stället informativa gällande produkten och tillverkaren. Under senare delen av 1800-talet grundades det annonsbyrårar som utvecklade reklamen mot målgrupper då moderna annonser formgavs. Affischerna illustrerades och hade välformulerade slogans. Inspirationen kom från USA där denna typ av annonsering hade utvecklats markant. De konstnärliga affischerna hade tillverkats av kända svenska konstnärer, men dessa detaljerade annonsblad övergavs inom kort för att ersättas av affischer som var mer uppseendeväckande och hade enkla linjer och kraftiga färger.

Tanken var att själva annonsen budskap skulle kunna uppfattas med ett ögonkast, således skulle slagfärdigheten i texten och bilden vara i ett. I samband med att industrialismen gjorde sitt intåg kunde fler varor produceras. De små handelsbodarna slutade med att sälja i lösvikt för att istället erbjuda färdigpackade varor åt sina kunder. Konkurrensen om alla konsumenterna blev allt hårdare, speciellt för de tillverkare som hade samma likartade produkter. Därför blev det allt viktigare att använda sig av annonsering som berättade om varans särskilda egenskaper, typ av förpackning och varumärke så kallad branding. Att använda sig av en igenkännande symbol var mycket populärt, som exempelvis Ögonkakao som fortfarande har två ögon som symboler. Självklart har dessa modifierats under årens lopp men känns fortfarande igen.

Annonseringen började spridas

Annonseringen började spridas
Annonseringen började spridas

Nya medier utvecklades såsom Hollywoodfilmer som började visas under slutet av 1920-talet. I samband med filmerna visades reklamfilmer innan själva filmen skulle visas. Dessa reklamfilmer ville sälja fantasier och drömmar som anspelades på dåtidens skönhetsideal som visades på den vita duken. Bland annat användes filmstjärnor i annonser som till exempel Clara Bow som gjorde reklam för LUX-tvål eftersom denna tvål skulle se till att “hålla huden i ett felfritt skick för kamerans genomträngande öga”.

I den mer moderna tiden var tanken med annonsering att skapa ett band mellan varumärke och konsumenterna. På 1970-talet var det en vänstervåg i vårt land och reklamen skulle anspela på ett motstånd mot konsumtion och Konsums blå-vita märke skapades. Under 1990-talet blev varumärkena mer utpräglade och konsumenten skulle välja varumärke utifrån vem man ville vara. Numera ska ett varumärke uppfylla olika värdegrunder och livsstilar