Vad är digital media och hur har den utvecklats senaste åren?

Digitala medier har under de senaste åren exploderat. Vi lever i en spännande tid där utvecklingen går fram så fort att vi snart inte hinner med. Det moderna barnet växer idag upp med en skärm framför sig och det är numera en naturlig och stor del av uppväxten. Digital media är viktiga i vårt samhälle, det är konstant närvarande både privat och på vår arbetsplats. Vi använder bland annat digitala medier för att lagra information, utbyta kunskap och för att nätverka

Men vad är egentligen digitala medier och hur har den utvecklats?

Historiskt – digital media

I mitten av 1400 talet utvecklade tyska Gutenberg den allra första tryckpressen vilken skapade möjligheter till informationsspridning som få hade kunnat drömma om. Därefter är det ett stort hopp i historien då Charles Babbage i början av 1800 talet började forma tanken på koder och information via maskiner. Tillsammans med en matematiker vid namn Ada Lovace skrev de första instruktionerna för att analysera och lösa problem, dessa anteckningar räknas numera som det allra första datorprogrammet. Vidare kom videobandspelaren under 1980 talets början, här började vi få möjligheten att själva kunna se filmer när vi helst ville det själva. Mobiltelefonen kom lite senare under 80 talet och förändrade helt hur vi kommunicerar med varandra. Helt plötsligt kunde vi vara tillgängliga överallt och vi behövde inte vara hemma. Tvn, radion och internet introducerades därefter i rasande fart och speciellt internet gjorde det enkelt att komma åt ännu mer information. Vilken spännande digital revolution!

Nu

alltid ansluten
alltid ansluten

Genom digitala medier har vår interaktion med varandra förändrats, dels på grund av den konstanta tillgängligheten av information och möjligheten att via realtid kunna hålla kontakt med människor vart som helst i världen genom exempelvis sms, videosamtal och  genom olika chattprogram. Världen har blivit mindre helt enkelt. Gränserna mellan offentligt och privat har också förändrats, genom att offentlig kommunikation numera ofta följer mönster som var typiska för personliga relationer. Olika exempel på digitala medier är mjukvaror, digitala bilder och video, webbsidor, ljudfiler och olika sociala medier. Idag används digital media i en stor del i vår undervisning och har idag nästan ersatt olika andra verktyg som penna, papper, ficklampa och karta. Skolorna i Sverige har idag anammat digital media och det finns numera nedskrivet i vår läroplan om hur man både i förskolor och skolor ska arbeta med digitala medier.

Forskning har visat att under barns första levnadsår använder redan hälften skärmar. Vid två års ålder har siffran redan stigit till nio av tio stycken. Den allra populäraste internetsajten är Youtube och Bolibompa är det allra populäraste programmet på TV. Under senare år har en debatt ang för mycket skärmanvändning av barn varit stor både i Sverige och i övriga delar av världen. Det finns många frågeställningar, vad innebär till exempel för mycket exponering av digitala medier? Kan det vara skadligt?  Det har även skapat debatt hos och för vuxna, där allt för många spenderar tid framför en skärm. Är vi för digitaliserade? Och vad händer framöver? Alla dessa frågor borde framtiden utvisa. Tydligt är iallafall att vi lever i en spännande värld.