Varför är reklamen digital idag?

Reklam är en kommunikations verktyg som samhället historiskt sett alltid har använd sig av för att nå allmänheten och konsumenter i alla världskulturer, och dess funktion att upplysa, sälja, informera, erbjuda, osv. kommer inte att upphöra och med säkerhet att bestå i tiden.

Reklam har makten att till och med skapa behov för en produkt eller tjänst som i många fall inte hade funnits tidigare och eftersom i vår civilisation sker en konstant förändring i informationsflöde detta kräver en anpassning från reklam kulturen. I dagens teknologiska samhälle det är mer och mer vanligt att företagen som behöver marknadsföra en produkt eller tjänst använder sig av den digitala reklamen som det bästa och mest effektfulla medel för maximal exponering av produkten. Tack vare internet i form av sociala medier, hemsidor, digitala tidningar, med flera, kan publicitet nå människor på en global nivå. Företag, föreningar, politiska partier, idrottsklubbar med mera kan nå publiken med sitt budskap på en nästan obegränsad höjd och allt information som har att göra med försäljning av produkter och tjänster finns idag på webben. Internet gör att affärsmöjligheterna blir mycket större om inte oändliga och företag kan enklare och oftare bytta ut eller ändra budskapet i reklamen eller kampanj och välja att sända det lokalt eller globalt. Det är därför inte svårt att hålla mes att en själv klar utveckling för reklambranschen är att inriktat sina kampanjer genom dessa kanaler utåt i den digitala rymden.

Snabbhet och bekvämhet

Snabbhet och bekvämhet
Snabbhet och bekvämhet

Den digitala reklamen skapar möjligheten till en snabb respons från konsumenterna och ingen ansträngning krävs från deras sida för att ha tillgång till kvalitet och pris jämförelse. Detta innebär att alla vinner på den här formen av reklam och konsumenter runt om i världen kan genomföra ett beslut i form av en beställning eller betalning på ett och samma plats. Den världsledande teknik som erbjuds i olika format av digital reklam innebär en chans att marknadsföra en produkt billigare, effektivare och lättare än tidigare och till exempel den tiden som används från skapandet av en reklamkampanj tills att den är färdigt publicerat har reducerats från flera veckor till några timmar. Detta gäller inte bara internet utan också digital reklam i form av LED skärmar som produceras idag inom områden utomhus reklam, butikskommunikation, informationstavlor vid stadsinfarter, tid och temperatur, realtidsinformation för industri eller kollektivtrafik och många fler som innebär visuella kommunikationslösningar. Dessa informativa digitala displayer gör det möjligt för företag att förändra budskapet i realtid, inte bara inom reklam men också när det gäller mer betydelsefull samhällsinformation. Det är väl känt att denna typ av digitala reklam håller på att ta över och ska förmodligen bli den som allra mest kommer att synas i framtiden. Statistiken visar dock att 70 % av den vuxna befolkningen fortfarande använder sig av den tryckta reklamen minst en gång i månaden. Det handlar framförallt om äldre personer som har en vis misstänksamhet för datorer och den digitala världen. Det kan kännas ändå absurd att argumentera mot digital reklam men att utesluta den tryckta varianten räknar bort segmenten av samhälle som inte använder datorer.