Varför man annonserar på nätet framför i tidningen

Under större delen av våran historia har man framförallt vänt sig till tidningar för att läsa nyheter, rapporter eller titta på reklam och annonser. Men i och med den drastiska digitala utveckligen som har inträffat och som ständigt är i rörelse har det blivit allt svårare för kvällspress, affärspress och även gratistidningar att hitta tillräckligt med annonsörer. Vad berör detta på och varför har det blivit allt vanligare att annonsera på nätet istället för i en tidning.

Fördelar och nackdelar

Det finns dock fortfarande en hel del fördelar med att annonsera i en standardtidning. Den största fördelen är klart den trovärdighet som den ger. Många föredrar att läsa en vanlig tidning istället för en liknande internetversion då artiklarna är skrivna av kunniga och utbildade personer och annonserna känns då också mer utvalda, genomtänkta och pålitliga. Att annonsera i en tidning kan i vissa fall även vara mindre kostsamt än att annonsera på nätet. Därför väljer många mindre bolag att annonsera i lokala tidningar där deras annonser kan kännas pålitliga och eftertraktade av lokalbefolkningen. Man får dessutom en bredare målgrupp då annonserna inte, som till skillnad från nätet inriktade beroende på personens sökhistorik. Med annonser mer förmånligt i en utgåva som är mer inriktad på annonsens ämne, vilket gör att annonsen kan inriktas till intressanta läsare.

tidningen är billigare
tidningen är billigare

Men att annonsera i en tidning har såklart också sina nackdelar. Idag är många tidningar också baserade på internet och är då i många fall kostnadsfritt att använda. Detta har tyvärr resulterat i en gradvis minskad försäljning av presstidningar. Och då även minskat antalet intresserade annonsörer.  Att annonsera i en tidning kan också vara dyrt. Då det har blivit mera vanligt att annonsera på internet via E-handel eller sociala plattformar som till exempel Facebook och Instagram har det börjat träda fram en del mindre kostsamma val. Vissa undersökningar visar att det kan vara fem gånger så dyrt att annonsera i en vanlig papperstidning om man inte vet man letar efter eller ska erbjuda.
Om vi då vänder på myntet och istället jämför för och nackdelar med att annonsera på nätet istället så är skillnaden större. Fler och fler företag väljer att fokusera sina resurser på digital marknadsföring då den är mer inriktad och då når mer intresserade läsare. På en dator så sparas din sökhistorik för att du ska få annonser som är inriktade utefter dina tidigare sökningar. Ett smart sätt för dagens företag att kunna inrikta sig på en specifik målgrupp. I dagens samhälle kan man verkligen märka att internet tar mer och mer plats när det kommer till marknadsföring, reklam och annonser.  En känd nackdel med att annonsera online är dock att med dagens sökmotorer kan vi med en snabbt klick hitta all den information vi behöver och jämföra produkter eller tjänster för att hitta det bästa priserbjudandet. Detta gör att många inte stirrar sig blinda på annonser och reklam längre utan hellre väljer att göra sina egna efterforskningar för att inte bli lurade. Annonser på nätet känns idag inte lika pålitliga som en annons i en papperstidning.